---> K O N K U R S <---

 

Aktualny konkurs

Aktualnie nie ma żadnego konkursu. Śledź nas na facebooku - tam znajdziesz aktualne informacje o konkursach na naszej stronie.

 

Regulamin konkursu

1. Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, należy udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.

2. Czas trwania konkursu jest podawany każdorazowo przy kolejnej edycji konkursu.

3. Odpowiedź należy przesłać drogą elektroniczną na adres grupabn@o2.pl lub za pomocą poniższego formularza.

4. Z każdego adresu poczty elektronicznej można wysłać jedną odpowiedź. W przypadku wysłania więcej niż jednej odpowiedzi w jednej wiadomości pod uwagę brana będzie odpowiedź pierwsza; w przypadku wysłania kilku wiadomości z jednego adresu poczty elektronicznej, pod uwagę będzie brana wiadomość wysłana wcześniej.

5. Spośród poprawnie nadesłanych odpowiedzi zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę rzeczową.

6. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną lub wymiany na gotówkę.

7. Laureat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o wygranej, a także imię i nazwisko zostanie podane na stronie www.grupabn.like.pl.

 

Archiwum konkursów

Konkurs 2

Czas trwania: 23-28 października 2011 roku

Pytanie konkursowe: Podaj tytuł encykliki bł. Jana Pawła II, która poświęcona jest misjom (łacińska lub polska nazwa).

Poprawna odpowiedź:  Redemptoris missio - Misja Odkupiciela

Laureat konkursu: Jolka Siuda

 

Konkurs 1

Czas trwania: 17-21 października 2011 roku

Pytanie konkursowe: Co oznacza grecki termin akathistos?

Poprawna odpowiedź: Grecki termin akathistos oznacza „nie siedzący”.

Termin ma dwa znaczenia:

- w pierwszym oznacza nabożeństwo składające się z pieśni pochwalnych i modlitw ku czci Chrystusa, Matki Bożej czy Świętych – odmawianych na stojąco

- w ścisłym znaczeniu, nazwę Akathistos (polskie Akatyst) stosuje się jako określenie hymnu ku czci Bogurodzicy, śpiewanego w postawie stojącej.

Laureat konkursu: Ewa Matusiewicz.

 

 

Formularz kontaktowy